Singapore

Varer DK (København) Singapore
Total
Mad
Husholdning
Tøj
Transport
Personlig pleje
Underholdning
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
108 (altså dyrere end i Danmark)
76 %
130 %
84 %
127 %
80 %
95 %

Inspiration, viden og rejsebeskrivelser